ตำแหน่งของคุณ Home

ร่วมแสดงความยินดีศธจ.บุรีรัมย์คนใหม่ดร.สัมนาการณ์ตามนโยบายลงพื้นที่เด็กเปิดเทอมจุดประกาย"เด็กไทยต้องเรียนรู้เท่าทันโลก"ตัวอย่างหนังสือร้องเรียนเรื่องชู้สาว

ร่วมแสดงความยินดีศธจ.บุรีรัมย์คนใหม่ดร.สัมนาการณ์ตามนโยบายลงพื้นที่เด็กเปิดเทอมจุดประกาย”เด็กไทยต้อง

ตัวอย่างหนังสือร้องเรียนเรื่องชู้สาว

ร่วมแสดงความยินดีศธจ.บุรีรัมย์คนใหม่ดร.สัมนาการณ์ตามนโยบายลงพื้นที่เด็กเปิดเทอมจุดประกาย"เด็กไทยต้องเรียนรู้เท่าทันโลก"ตัวอย่างหนังสือร้องเรียนเรื่องชู้สาว


วันที่ 1 พ.ย. 2564 ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ หนุ่มนักบริหารไฟแรง ที่มีจิตอาสาเป็นทั้งนักพัฒนาและนักกิจกรรม ด้วยความมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนภาคการศึกษานำมาสู่ความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วน กล่าวหลังเข้ารับตำแหน่งได้ออกปฏิบัติหน้าที่ทันที โดยร่วมกับคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามนโยบายประกาศของ รมต.ศธ ตรีนุช เทียนทอง เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) เพื่อกำกับดูแลและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ และโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ที่เปิดการเรียนการสอนปกติ (On Site)

ตามมติเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งแนวทางดำเนินการตามแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และหลังเปิดภาคเรียน 2/2564 ที่เข้มงวด ทั้งการประเมินตนเองในระบบ Thai Stop COVID Plus (TSC+) ผ่านระบบสีเขียว สามารถยื่นขออนุญาตเปิดเรียนแบบปกติ (On Site) ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน กรณีนักเรียนอายุมากกว่า 12 ปีที่จะมาเรียนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนปกติ (On Site) จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน และนักเรียนอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่จะมาเรียนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนปกติ (On Site) ผู้ปกครองจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน

และถ้านักเรียนหรือผู้ปกครองที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นให้แทน เว้นแต่ไม่สามารถรับวัคซีนได้ โดยต้องมีแพทย์รับรอง และให้สถานศึกษานำผลการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เปิดเรียนได้

ดร.สัมนาการณ์ กล่าวว่า หลังจากได้มีโอกาสย้ายกลับจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของตน ต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความยินดีมาอย่างมากมายในทุกๆช่องทาง รวมถึงรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาต่างๆเรื่องการศึกษาที่ขณะนี้ต้องเดินหน้าให้เด็กไทยมีความรอบรู้ทันโลก โดยเบื้องต้นตนได้มอบหมาย ให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งติดตามผลการได้รับวัคซีนให้ครอบคลุมมากที่สุดสำหรับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และกำชับให้สถานศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ อย่างเคร่งครัด เพราะจังหวัดบุรีรัมย์ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสีแดง ยิ่งต้องรักษามาตรฐานให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้เรียนมากที่สุด หากประสบปัญหาหรือมีความไม่พร้อมด้านใด ตนและคณะทำงานมีความพร้อมให้คำปรึกษารวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน การทำให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองปลอดภัยคือหัวใจสำคัญที่สุดที่จะผลักดันเรื่องอื่นๆต่อไป

ดร.สัมนาการณ์ กล่าวอีกว่า “ตนจะเร่งผลักดันการศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ให้เด็กไทยทันต่อโลกปัจจุบันอย่างรอบด้าน โดยตนและเครือข่ายพร้อมสนับสนุนการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างเช่น ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะจำเป็นสามารถนำไปต่อยอดการสร้างอาชีพได้ในอนาคต และตนพร้อมพัฒนาเด็กในจังหวัดบุรีรัมย์ให้เตรียมความพร้อมนำร่องหลักสูตรเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อสร้างผู้เรียน ที่โลกต้องการไปพร้อมๆกัน โดยนโยบายดังกล่าว ตนต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างแท้จริง

โดยเริ่มที่จังหวัดบุรีรัมย์กระจายความมีส่วนร่วมไปยังจังหวัดต่างๆ ให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมพื้นฐานช่วยขับเคลื่อนในจังหวัดของตนเองและจังหวัดใกล้เคียง ระดับภาค ตลอดจนเป็นนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศชาติได้ และที่สำคัญตนมีความเชื่อ “เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก” ศักยภาพมนุษย์มีความซับซ้อนในการเรียนรู้และปรับตัว ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ตนมั่นใจว่าหากได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้อย่างถูกต้อง จากจุดเริ่มต้นให้เด็กไทยในวันนี้ เติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งจะนำพาชาติในเรื่องเทคโนโลยีให้เราก้าวทันโลกและเป็นที่ยอมรับได้อย่างแน่นอน”

ตัวอย่างหนังสือร้องเรียนเรื่องชู้สาว ร่วมแสดงความยินดีศธจ.บุรีรัมย์คนใหม่ดร.สัมนาการณ์ตามนโยบายลงพื้นที่เด็กเปิดเทอมจุดประกาย"เด็กไทยต้องเรียนรู้เท่าทันโลก"


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ไม่ได้เป็นตัวแทนของตำแหน่งของget_bloginfo() in /home/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/template-parts/content-single.php:79 Stack trace: #0 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template.php(772): require() #1 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template.php(716): load_template('/home/wwwroot/a...', false, Array) #2 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/general-template.php(204): locate_template(Array, true, false, Array) #3 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/single.php(25): get_template_part('template-parts/...', 'single') #4 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template-loader.php(106): include('/home/wwwroot/a...') #5 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/wwwroot/a...') #6 /home/wwwroot/amosfree.com/index.php(17): require('/home/wwwroot/a...') #7 {main} thrown in /home/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/template-parts/content-single.php on line 79