ตำแหน่งของคุณ Home ให้ความรู้

กกต.ร้อยเอ็ดประกาศไม่รับสมัครสมาชิกสภาอบต.21คนจาก11อำเภอ14อบต.ข่าว เกษียณอายุ ราชการ ล่าสุด 2562

กกต.ร้อยเอ็ดประกาศไม่รับสมัครสมาชิกสภาอบต.21คนจาก11อำเภอ14อบต.【ข่าว เกษียณอายุ ราชการ ล่าสุด 2562】:

ข่าว เกษียณอายุ ราชการ ล่าสุด 2562

กกต.ร้อยเอ็ดประกาศไม่รับสมัครสมาชิกสภาอบต.21คนจาก11อำเภอ14อบต.ข่าว เกษียณอายุ ราชการ ล่าสุด 2562

นายดัมพ์ สุริโย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่องการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผอ.กต.อบต. ประกาศ ว่า

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 วันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และวันรับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ขอรายงานข้อมูลการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 129 อบต. มีดังนี้

1.ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 129 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้สมัคร 325 คน รับสมัคร 325 คน ไม่รับสมัคร – คน

2.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,574 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้สมัคร 3,284 คน รับสมัคร 3,263 คน ไม่รับสมัคร 21 คน

ไม่รับสมัครส.สภา.อบต.21คน จาก11 อำเภอ 14 อบต. ได้แก่

1.อ.เมืองร้อยเอ็ด 2 อบต.จำนวน6คน ได้แก่ ต.เหนือเมือง นายวิชิต วินทะไชย เขต16เบอร์3ม.50(10),นายวิเชียร พลหาญ เขต17เบอร์2ม.50(10),นางนิตยา รักธรรม เขต17เบอร์3ม.50(20)
ต.รอบเมือง น.ส.ศิวรี กระจ่างจันทร์ เขต15เบอร์3ม.50(20),น.ส.อัญชิสา ไชยคิรินทร์ เขต2เบอร์3ม.50(10),นายณัฐวุฒิ พลแดง เขต5เบอร์3ม.50(20)

2 อำเภอสุวรรณภูมิ ได้แก่ตำบลน้ำคำ นางบุญโฮม ฤทธิ์เต็ม เขตที่ 16 เบอร์ 2 ม. 50(20)

3. อำเภอโพนทอง ตำบลหนองใหญ่ นายสุดสาคร วิชามุข เขตที่ 13 เบอร์ 4 ม. 50(20)

4.อำเภอพนมไพร ตำบลโพธิ์ใหญ่ นางสาวอระพิน เงินแท่ง เขตที่ 5 เบอร์ 2 ม.50(20) นายพยงค์ คำเรียง เขตที่ 6 เบอร์ 1 ม 50(10) นายวาด อนุสงค์ เขตที่ 6 เบอร์ 2 ม.50(10)

5.อำเภอธวัชบุรี ตำบลแสนสุข นายนิกร พันโนสิด เขตุที่10 เบอร์ 3 ม.50(10) ต.เขวาทุ่ง นายชัยณรงค์ ปัญยาง เขตที่ 7 เบอร์ 3 ม.50(20) ตำบลหนองไผ่ นายพิทักษ์ ศรีจัดการ เขตที่ 17 เบอร์ 1 ม.50(20)

6.อ.อาจสามารถ ตำบลหนองหมื่นถ่านนายภรันยู แก้วพลงาม เขตที่ 6 เบอร์ 3 ม.50(10) นายยศกร คำแพง เขตที่ 3 เบอร์ 1ม.50(10)

7.อำเภอหนองพอก ตำบลภูเขาทองนางสาวศิริลักษณ์ เศษบุบผา เขตที่ 6 เบอร์ 3 ม.50(20)

8.อำเภอโพธิ์ชัย ตำบลสะอาด นายอดิศักดิ์ มลาไวย์ เขตที่ 8 เบอร์ 2 ม.50(20)

9.อำเภอจังหาร ตำบลแสนชาติ นายสมเกียรติ แสงคํา เขตที่ 1 เบอร์ 4 ม.50(20)

10.อ.ปทุมรัตต์ ตำบลดอกล้ำ นายปานใหญ่ สมพงษ์ เขตที่ 9 เบอร์ 1ม.50(10)

และ 11.อำเภอทุ่งเขาหลวง ตำบลมะบ้านางสาวอนุสรา มะลาขันธ์ เขตที่ 2 เบอร์ 2 ม 50(20)

สรุป รับสมัครนายก อบต 129 เขตสมัคร 32 5 คน ไม่รับ 0 คน สมัครสมาชิกสภาอบตจำนวน 157 4 เขต ผู้สมัคร 328 4 คน รับสมัคร 3263 คนไม่รับสมัคร 21 คน

ข่าว เกษียณอายุ ราชการ ล่าสุด 2562 กกต.ร้อยเอ็ดประกาศไม่รับสมัครสมาชิกสภาอบต.21คนจาก11อำเภอ14อบต.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ไม่ได้เป็นตัวแทนของตำแหน่งของget_bloginfo() in /www/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/template-parts/content-single.php:79 Stack trace: #0 /www/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template.php(772): require() #1 /www/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template.php(716): load_template('/www/wwwroot/am...', false, Array) #2 /www/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/general-template.php(204): locate_template(Array, true, false, Array) #3 /www/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/single.php(25): get_template_part('template-parts/...', 'single') #4 /www/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template-loader.php(106): include('/www/wwwroot/am...') #5 /www/wwwroot/amosfree.com/wp-blog-header.php(19): require_once('/www/wwwroot/am...') #6 /www/wwwroot/amosfree.com/index.php(17): require('/www/wwwroot/am...') #7 {main} thrown in /www/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/template-parts/content-single.php on line 79