ตำแหน่งของคุณ Home ให้ความรู้

“เริ่มแล้วมหกรรมด้านประกันภัยThailandInsurTechFairครั้งแรกในไทยเปิดงานยิ่งใหญ่ผ่านระบบVirtualเพื่อบริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากบริษัทชั้นนำในราคาลดสุดพิเศษแก่ประชาชน”อาการ ทาง จิตเวช

“เริ่มแล้วมหกรรมด้านประกันภัยThailandInsurTechFairครั้งแรกในไทยเปิดงานยิ่งใหญ่ผ่านระบบVirtualเพื่อบร

อาการ ทาง จิตเวช

“เริ่มแล้วมหกรรมด้านประกันภัยThailandInsurTechFairครั้งแรกในไทยเปิดงานยิ่งใหญ่ผ่านระบบVirtualเพื่อบริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากบริษัทชั้นนำในราคาลดสุดพิเศษแก่ประชาชน”อาการ ทาง จิตเวช

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาและเป็นประธานในงานมหกรรมด้านประกันภัย“Thailand InsurTech Fair 2021” แบบ Virtual ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งภายในงานมีผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย ด้านการเงิน แบบครบวงจร บริการด้วยเงื่อนไขพิเศษจากบริษัทชั้นนำด้านประกันภัยของประเทศ และอัพเดทความรู้-นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ โดยสำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2564

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ ได้กล่าวปาฐกถาตอนหนึ่งเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความท้าทายที่จะยังคงอยู่ภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คคลี่คลาย ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ภายหลังยุคโควิด คือ ผู้คนและภาคธุรกิจมีการพึ่งพาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก การทำธุรกรรมออนไลน์ หรือการทำงานจากที่บ้าน กลายเป็นสิ่งธรรมดาในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้สามารถติดต่อ และให้บริการลูกค้า

รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและการเติบโตของเทคโนโลยี หรือ Technology Disruption ที่ส่งผลให้การแข่งขัน การดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้ว ความท้าทายหลักที่ถือเป็น Mega Trend ที่ทุกภาคส่วนยังคงต้องตระหนักถึงและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ได้แก่ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ที่นับเป็นอีกความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาว และการรับมือกับสภาวะโลกร้อน หรือ Climate Change ที่ได้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะก่อให้เกิดความสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาล ซึ่งหากมีการนำกลไกของการประกันภัยมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงควรมีการส่งเสริมให้มีการประกันภัยสำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ นอกเหนือไปจากการบริหารความเสี่ยงในภาคเกษตรกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากแล้ว ด้านการคมนาคมก็ถือเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่มีความสำคัญ ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอเช่นกัน อาทิ สนามบิน รถไฟ รวมถึงการจัดทำประกันภัยสำหรับทรัพย์สินของทางราชการและโครงการของรัฐ เพื่อสนับสนุนให้ให้ภาครัฐมีการบริหารความเสี่ยงภัยอย่างเป็นระบบและครบวงจร

นอกจากนี้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ Future Regulations Landscape: Creating your New Opportunities ถึงแนวทางในการปรับตัวของภาคธุรกิจประกันภัยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถึงแนวโน้มรูปแบบธุรกิจ (Business Model Transformation) ที่เปลี่ยนแปลง คือ 1) การนำเทคโนโลยีมาใช้ (Digitalization) เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เพื่อให้เกิด Digital transformation ในอุตสาหกรรมประกันภัย และการร่วมมือกับพันธมิตร (Partnering with Tech Firms) เพื่อเสริมความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Enhancing Competitiveness)

2) การส่งเสริมเชิงพาณิชย์ (Commercial) ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจฟื้นตัวจากภาวะวิกฤต และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย โดยคำนึงถึงความแตกต่างของขนาดและความพร้อมของบริษัท 3) คนกลางประกันภัย (Intermediaries) ควรส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเสนอขาย และปรับเปลี่ยนบทบาทของคนกลางประกันภัยในรูปแบบการให้คำแนะนำ (Advice-led model) และมีการนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้สำหรับคนกลางประกันภัย 4) ความยั่งยืน (Sustainability) ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีการดำเนินธุรกิจและการลงทุน ที่สะท้อนแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) อย่างเป็นรูปธรรม 5) และสุดท้าย คือ การกำกับดูแล (Supervision) เร่งปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับให้เท่าทันความเสี่ยงใหม่ๆ และปรับกฎเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นเป็น Principle-Based Supervision และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล

“การเข้าร่วมพิธีเปิดในวันนี้ สามารถรับชมได้ในช่องทาง www.tif2021.com Facebook PR OIC และทีวีดิจิทัลทาง ช่อง 9 Mcot (ช่อง 30) ทั้งนี้นอกจากบุคลากรในแวดวงประกันภัยแล้ว บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือผู้ที่ต้องการหาความรู้ด้านประกันภัยหรือด้านเทคโนโลยี หรือผู้ที่สนใจเข้าสู่วิชาชีพด้านประกันภัย หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยราคาพิเศษ ห้ามพลาดงาน Thailand InsurTech Fair โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถทำการลงทะเบียน ผ่าน www.tif2021.com ได้ตั้งแต่วันนี้ ทั้งนี้ไม่จำกัดจำนวนคนเข้างาน แล้วพบกันนะครับ” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

อาการ ทาง จิตเวช “เริ่มแล้วมหกรรมด้านประกันภัยThailandInsurTechFairครั้งแรกในไทยเปิดงานยิ่งใหญ่ผ่านระบบVirtualเพื่อบริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากบริษัทชั้นนำในราคาลดสุดพิเศษแก่ประชาชน”


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ไม่ได้เป็นตัวแทนของตำแหน่งของget_bloginfo() in /www/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/template-parts/content-single.php:79 Stack trace: #0 /www/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template.php(772): require() #1 /www/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template.php(716): load_template('/www/wwwroot/am...', false, Array) #2 /www/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/general-template.php(204): locate_template(Array, true, false, Array) #3 /www/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/single.php(25): get_template_part('template-parts/...', 'single') #4 /www/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template-loader.php(106): include('/www/wwwroot/am...') #5 /www/wwwroot/amosfree.com/wp-blog-header.php(19): require_once('/www/wwwroot/am...') #6 /www/wwwroot/amosfree.com/index.php(17): require('/www/wwwroot/am...') #7 {main} thrown in /www/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/template-parts/content-single.php on line 79