ตำแหน่งของคุณ Home ศิลปะ

เร่งฟื้นเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมเที่ยววิถีชุมชนฝั่งอันดามันหวย1/5/64

เร่งฟื้นเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมเที่ยววิถีชุมชนฝั่งอันดามัน【หวย1/5/64】: รายงาน: ก

หวย1/5/64

เร่งฟื้นเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมเที่ยววิถีชุมชนฝั่งอันดามันหวย1/5/64

รายงาน: การเปิดประเทศ เป็นความหวังของภาคการท่องเที่ยวที่จะช่วยองคาพยพทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องเดินหน้าต่อไป หลังได้ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วทุกหย่อมย่านมานานปี
จากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจร ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ชาวจังหวัดภาคใต้กลุ่มฝั่งอันดามันต่างก็มีความหวังจากภาครัฐที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในภาคการท่องเที่ยวฟื้นกลับมา ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ หรือจะโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวก็ตาม ในขณะที่ด้านกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) พร้อมที่จะส่งเสริม “เที่ยวชุมชนยลวิถี” กระบี่เมืองศิลปะ หนุนภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์อาหารโลก ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า จ.พังงา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


ด้าน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม และคณะวธ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมชุมชนแหลมสัก ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ซึ่งชุมชนนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชนยลวิถี” ตามข้อมูลท้องถิ่น ในด้านวัฒนธรรมมีความโดดเด่น เป็นแหล่งรวมของผู้คนที่มีวัฒนธรรมหลากหลายร่วมกันอยู่ ชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยเชื้อสายจีน ย้ายถิ่นฐานมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่แหลมสัก โดยชุมชนของกลุ่มชนทั้งสามวัฒนธรรมเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน คือช่วงต้นรัตนโกสินทร์ มีการแต่งงานระหว่างเชื้อชาติผสมผสานกันอย่างกลมกลืน มีศาสนสถานสำคัญของแต่ละศาสนาเชื่อมโยงจิตใจถึงกัน ได้แก่ วัดมหาธาตุแหลมสัก มัสยิดสอลาฮุดดีน และศาลเจ้าซกโป้ซีเอี๋ย มีพื้นที่สามแยกวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางของชุมชน นอกจากนี้มีถ้ำชาวเล แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติ บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงมีสินค้าวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและเป็นที่นิยม อาทิ ผ้าปาเต๊ะ ชุดบาบ๋าย่าหยา กางเกงผ้าปาเต๊ะร่วมสมัย เป็นต้น


นายอิทธิพลกล่าวว่า วธ.จะส่งเสริมชุมชนแห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันงดงาม โดยใช้โมเดล BCG กระตุ้นเศรษฐกิจ จะช่วยสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ วธ.ยังได้สนับสนุนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2562 – 2565 โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงความเป็นอัตลักษณ์แห่งอันดามัน โดยสำนักงานปลัดวธ.ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ เช่น การส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนและสถานประกอบการอาหารพื้นเมือง อาหารโบราณ และอาหารฮาลาล เพื่อต่อยอดที่ยูเนสโกประกาศให้ภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์อาหารโลก

อีกทั้งร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงาน “กระบี่เมืองศิลปะ” เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และขยายผลไปสู่ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อส่งเสริมศิลปินและผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมให้มีอาชีพ มีรายได้ และสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ใช้ “Soft Power” ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของไทยในสาขาต่างๆ เช่น ทัศนศิลป์ การออกแบบ อาหาร งานเทศกาล และประเพณี โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงการเปิดประเทศ และเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่จะเดินทางมาเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นและต่อเนื่อง
เร่งฟื้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมเที่ยววิถีชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

หวย1/5/64 เร่งฟื้นเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมเที่ยววิถีชุมชนฝั่งอันดามัน


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ไม่ได้เป็นตัวแทนของตำแหน่งของget_bloginfo() in /home/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/template-parts/content-single.php:79 Stack trace: #0 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template.php(772): require() #1 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template.php(716): load_template('/home/wwwroot/a...', false, Array) #2 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/general-template.php(204): locate_template(Array, true, false, Array) #3 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/single.php(25): get_template_part('template-parts/...', 'single') #4 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template-loader.php(106): include('/home/wwwroot/a...') #5 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/wwwroot/a...') #6 /home/wwwroot/amosfree.com/index.php(17): require('/home/wwwroot/a...') #7 {main} thrown in /home/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/template-parts/content-single.php on line 79