ตำแหน่งของคุณ Home ข่าว

ส.ว.ห่วงปัญหาการเมืองเลวร้ายกว่าที่คิดจี้รัฐบาลบังคับใช้กม.เข้มสาวให้ถึงต้นตอสกัดม็อบรุนแรงแบบฟอร์มการสอบสวน

ส.ว.ห่วงปัญหาการเมืองเลวร้ายกว่าที่คิดจี้รัฐบาลบังคับใช้กม.เข้มสาวให้ถึงต้นตอสกัดม็อบรุนแรง【แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการสอบสวน

ส.ว.ห่วงปัญหาการเมืองเลวร้ายกว่าที่คิดจี้รัฐบาลบังคับใช้กม.เข้มสาวให้ถึงต้นตอสกัดม็อบรุนแรงแบบฟอร์มการสอบสวน

ส.ว.ห่วงปัญหาการเมืองเลวร้ายกว่าที่คิด จี้รัฐบาลบังคับใช้กม.เข้มสาวให้ถึงต้นตอ สกัดม็อบรุนแรง ด้าน “กกต.” ชี้ 7 ปัญหาประชาธิปไตยไทยถูกบิดเบือน

วันที่ 15 พ.ย.64 ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา ได้พิจารณาเพื่อเสนอความเห็นต่อแผนการปฏิรูปด้านต่างๆ โดยในด้านการเมือง มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในส่วนของข้าราชการเข้าร่วมรับฟังและชี้แจงรายละเอียด ทั้งนี้มีส.ว. ได้แสดงความเห็นให้ปรับแผนการทำงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันที่พบว่ามีการไม่ยอมรับกับระบอบที่ใช้ปกครองในปัจจุบัน

โดยนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว. ฐานะกมธ.การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน อภิปรายว่าสถานการณ์การเมืองปัจจุบันไม่เหมือนตอนที่กรรมการปฏิรูปประเทศคิดเพื่อให้พัฒนาการเมือง ปัจจุบันพบว่ามีคนไทยไม่เข้าใจการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คนไทยจำนวนหนึ่งไม่ใช้บริการของรัฐสภา มีปัญหาลงไปสู่ถนน คนไทยจำนวนหนึ่งนอกจากไม่เคารพ สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยังเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ แก้ไขระบอบที่มีอยู่และที่เป็นไป สิ่งดังกล่าวบ่งชี้ว่าสถานการณ์การเมืองปัจจุบันเลวร้ายกว่าที่คิด

โดยนายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. ฐานะประธานกมธ.พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน อภิปรายว่า สถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันพบการขยายผลจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญต่อข้อเสนอปฏิรูปสถาบัน10 ข้อของกลุ่มคณะราษฎร ว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย เข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไปสู่ข้อเรียกร้องการไม่เอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทั้งที่ปัจจุบันไม่มีใครต้องการ แต่มีการนำไปปลุกระดมทำให้คนเข้าใจผิด รวมถึงสะท้อนพฤติกรรมของการไม่ยอมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้นการปฏิรูปการเมืองต้องรู้เท่าทัน แก้ปัญหา

“อุณหภูมิทางการเมืองเชื่อว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมีนักการเมืองและคนที่พัวพันทางการเมืองโยงอยู่เบื้องหลัง ส่วนการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาเตรียมพิจารณาวาระแรกวันที่ 16พ.ย.นี้ มีบางกลุ่มใช้สถานการณ์นี้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีเจตนาจะไม่ให้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ทั้งที่เรามีการปฏิรูปการเมืองและมีกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญที่ถูกต้อง ผมฝากถึงรัฐบาลว่าต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพกับคนที่เป็นต้นตอปัญหา และยับยั้งการกระทำที่สร้างปัญหาให้กับบ้านเรา เพื่อพัฒนาการเมืองให้ดีขึ้นในทิศทางที่ควรจะเป็น” นายเสรี กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการพิจารณามีตัวแทนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงถึงรายละเอียดของการวิเคราะห์ปัญหาและยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนว่า ปัญหาการเมืองปัจจุบันพบว่า 1.ประเทศไทยเจอปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจประชาธิปไตย คือ ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เกิดช่องว่างกับการมีส่วนร่วมทางการเเมือง มีทัศนคติไม่ดีต่อการเมือง เห็นการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว น่าเบื่อ ขาดการตระหนักต่อการเข้ามามีส่วนร่วม , 2.ขาดวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี รวมถีงค่านิยมพื้นฐานรองรับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ยึดรูปแบบการปกครองแบบตะวันตก ไม่คำนึงถึงบริบทของสังคมไทย, 3. ขาดกระบวนการให้ความรู้ ความเข้าใจในการเมืองการปกครองอย่างเป็นระบบ จริงจังในสถานการศึกษา ทำให้ประชาชนเปิดรับข่าวสาร ข้อมูลที่สนใจ ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลหรือวิเคราะห์บิดเบือนจากข้อเท็จจริง, 4. บางคน บางส่วน กลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มต่างๆ ขาดการตระหนักรู้ การกระตือรือร้นทางการเมือง , 5. ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตย นำแนวคิดเกี่ยวกับระบอบที่ไม่ถูกต้องมาใช้ เพื่อหวังผลทางการเมืองกับเยาวชน คนรุ่นใหม่ เด็ก ทั้งนี้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างรุ่น , 6.พบการบิดเบือนประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์ทางการเมือง สาเหตุมาจากความเข้าใจผิดในสาระสำคัญหลักของประชาธิปไตย และ 7. ขาดความรู้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ผ่านมาประชาธิปไตยมักจะมุ่งการเลือกตั้ง ส่งเสริมให้มีการเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.​ตระหนักและมีการขับเคลื่อนสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม ผ่านการวางยุทธศาสตร์ 3 ด้าน อาทิ พัฒนาศัยกภาพองค์กรเครือข่าย คือ ศูนย์พัฒนาประชาธิปไตย ที่มี 7,500 แห่ง ,ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ต่อการสร้างกระบวนนการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนอย่างยั่งยืน

แบบฟอร์มการสอบสวน ส.ว.ห่วงปัญหาการเมืองเลวร้ายกว่าที่คิดจี้รัฐบาลบังคับใช้กม.เข้มสาวให้ถึงต้นตอสกัดม็อบรุนแรง


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ไม่ได้เป็นตัวแทนของตำแหน่งของget_bloginfo() in /home/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/template-parts/content-single.php:79 Stack trace: #0 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template.php(772): require() #1 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template.php(716): load_template('/home/wwwroot/a...', false, Array) #2 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/general-template.php(204): locate_template(Array, true, false, Array) #3 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/single.php(25): get_template_part('template-parts/...', 'single') #4 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template-loader.php(106): include('/home/wwwroot/a...') #5 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/wwwroot/a...') #6 /home/wwwroot/amosfree.com/index.php(17): require('/home/wwwroot/a...') #7 {main} thrown in /home/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/template-parts/content-single.php on line 79