ตำแหน่งของคุณ Home

สหกรณ์สงขลาเปิดเวทีรับฟ้งความคิดเห็นจัดทำแผนส่งเสริมสหกรณ์ปี65แบบมีส่วนร่วมแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

สหกรณ์สงขลาเปิดเวทีรับฟ้งความคิดเห็นจัดทำแผนส่งเสริมสหกรณ์ปี65แบบมีส่วนร่วม【แนวทางการใช้ยาอย่างสมเหต

แนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

สหกรณ์สงขลาเปิดเวทีรับฟ้งความคิดเห็นจัดทำแผนส่งเสริมสหกรณ์ปี65แบบมีส่วนร่วมแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา ประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นในการจัดทำแผนส่งเสริมสหกรณ์แบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Zoom meeting ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-8 และผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสงขลาทุกแห่งจำนวน 140 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

การประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นและฟังข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปีงบประมาน พ.ศ.2565 เป็นการจัดเวทีการนำเสนอผลการส่งเสริมสหกรณ์ฯในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฟังข้อเสนอแนะจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อนำไปปรับประเด็นการส่งเสริมสหกรณ์ฯในแผนปี 65 ให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการสหกรณ์ ซึ่งมีข้อเสนอเรื่องพัฒนาคุณภาพสมาชิกให้ตระหนักอุดมการณ์สหกรณ์ เพิ่มการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ การให้ความรู้ด้านสหกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ของสหกรณ์ ร่วมทั้งการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้เข้มแข็งและในอีกหลายประเด็น รวมทั้งได้ตอบประเด็นหารือ ตอบปัญหาที่พบจากการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ในปีที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มงานวิชาการให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติในการดำเนินการสหกรณ์ตามกฎหมาย ระเบียบของสหกรณ์ที่ถูกต้อง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาให้ความสำคัญกับนำข้อเสนอที่ได้จากเวทีไปเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในปี 65 ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อไป

และทั้งนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาขอขอบคุณสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นในการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อจัดทำแผนส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นอย่างยิ่ง

แนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล สหกรณ์สงขลาเปิดเวทีรับฟ้งความคิดเห็นจัดทำแผนส่งเสริมสหกรณ์ปี65แบบมีส่วนร่วม


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ไม่ได้เป็นตัวแทนของตำแหน่งของget_bloginfo() in /home/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/template-parts/content-single.php:79 Stack trace: #0 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template.php(772): require() #1 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template.php(716): load_template('/home/wwwroot/a...', false, Array) #2 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/general-template.php(204): locate_template(Array, true, false, Array) #3 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/single.php(25): get_template_part('template-parts/...', 'single') #4 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-includes/template-loader.php(106): include('/home/wwwroot/a...') #5 /home/wwwroot/amosfree.com/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/wwwroot/a...') #6 /home/wwwroot/amosfree.com/index.php(17): require('/home/wwwroot/a...') #7 {main} thrown in /home/wwwroot/amosfree.com/wp-content/themes/bokeX/template-parts/content-single.php on line 79